Werkwijze

2act-Fuji1

2act consultancy maakt gebruik van de principes van Prince2.  Bij aanvang van een project stellen we een projectplan op dat het gehele (deel)project beslaat. Indien een project uit meerdere fasen bestaat, maken we met u afspraken per fase. Iedere fase sluiten we af met een go – no go moment. Niet alleen voor het vervolg van het project, maar ook voor het continueren van onze inzet.

Voor de samenstelling van de projectorganisatie werken wij graag met een klein projectteam dat uit kerngebruikers uit uw organisatie bestaat. Het projectteam vormt het kloppend hart van het project. Inhoudelijke discussies voeren we in workshops, waar medewerkers van alle betrokken afdelingen aan deelnemen.  Overeenkomsten en geschilpunten liggen gelijk op tafel. De inzet van medewerkers is beperkt en we houden op deze wijze tempo in het project.