Diensten

2act-Fuji1

De aanpak van 2act consultancy is pragmatisch. Daarbij verliezen we niet de gestelde kaders of richtlijnen uit het oog, maar zoeken we wel altijd naar een werkwijze die werkt voor uw klanten en medewerkers.

Projectmanagement
Onze projectaanpak is verbindend en tegelijkertijd sturend op resultaat. Verbindend door samen met u en uw medewerkers in workshops aan de slag te gaan, sturend door vooraf met elkaar af te spreken wat het gewenste resultaat is en wanneer dit bereikt moet zijn. We geloven in eenvoudige oplossingen. We kunnen dit veelal bereiken door eerst een standaard werkwijze te implementeren die voor het merendeel van de processen werkt en vervolgens alleen te differentiëren en specificeren waar het dit nodig is. Bij ons gaat projectmanagement en adviseren hand in hand.

Implementatiebegeleiding
We zorgen ervoor dat uw medewerkers weten wat ze moeten doen en waarom zij dit moeten doen. We helpen u om helder te krijgen of alle voorbereidingen voor een implementatie zijn getroffen en u de gewenste verandering met succes kunt invoeren. Maar ook als u ondersteuning op de werkplek nodig heeft, kunt u bij ons terecht.